קטגוריית הקורס: צעד ראשון

קורס תטא הילינג יסוד

שיתוף אישי שלי: עבורי ההשתתפות בקורס “תטא הילינג יסוד” היוותה נקודת תפנית בחיים.הגעתי לקורס מבלי לדעת או להבין מה זה תטא הילינג, הגעתי כי הרגשתי

דילוג לתוכן